Řiď svůj tým jako kapitán letadla

Prezenční forma, maximálně pro 15 účastníků. Nelze navyšovat kapacitu z důvodu omezených možností leteckých simulátorů.

Kurz je určen pro managery a jejich týmy, pro ty, kteří hledají modely, jak se správně s pomocí elektronické komunikace rozhodovat, a to při rozhodování v krizových nebo nečekaných situacích. Také ale pro ty, kteří se zajímají o managerské postupy používané v letectví.

Bezpečnost v civilním letectví je výsledkem souhry řady faktorů – od výběru a výcviku vhodných lidí, přes důsledný výkon rutinních úkonů, znalost digitálních systémů, algoritmů, efektivní elektronickou komunikaci, leadership a spolupráci v posádce, až po správnou posloupnost rozhodování při řešení krizových situací. I banální závada letadla může být fatální, pokud se učiní nevratná rozhodnutí. A naopak i složité a kritické situace lze vyřešit bezpečně. Stejně tak jako v pracovním životě. Letectví má řadu modelů a schémat, jak minimalizovat chyby v rozhodování při velké stresové zátěži a jak sladit rutinní úkony s kreativní prací v limitech daných vysoce automatizovaným strojem.

„Z příběhů z letadla děláme managerské příběhy.“

Použitý software při výuce:

Projektové programy: Trello, Asana, Microsoft simulátor, rozšířená realita – virtuální letecký mix reality mode, AI v létání – rozhodovací algoritmus, práce s elektronickou mapou, mapové podklady GPS, navigační systém Garmin, Autopilot

Cílem kurzu je inspirovat v duchu principu FLY – NAVIGATE – COMMUNICATE. Představit schémata řešení běžných a krizových letových situací. Mimo jiné tvorbu záložních plánů pro běžné a nouzové situace, nutnost křížové kontroly „crosscheck“ při nevratných úkonech, důsledné dodržování postupů na rozhraní „člověk – stroj“ anebo zpětnou vazbu při řízení ultimativních situací. To vše opřené o mnohaleté zkušenosti dopravního pilota, lektora a manažera.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

1. den

Část první – příprava na let:

 • kapitán letadla jako manager, čím se inspirovat
 • Navigate. Communicate. Letadlo leť!
 • řekněte si FORDEC, složité věci přehledně
 • feedback – readback, jen sdělovat nestačí

Část druhá – letíme:

 • příprava a instruktáž letu na simulátoru
 • let a krizové situace na Airbus A32F Full Flight Simulator

Lektoři: 

Stanislav Vojtíšek

Od poloviny 90. let pracoval jako dopravní pilot. Létal jako kapitán na různých typech letadel, včetně dálkových letů. Pracoval v Českých aeroliních a Turkish Airlines. Absolvent FF UK v Praze, Oxford Aviation Academy pro Crew Resource Management (CRM). Dlouhá léta se věnuje efektivní komunikaci ať už jako instruktor, nebo lektor. V současné době působí jako konzultant, lektor a projektový manager.

www.stanislavvojtisek.cz

https://www.seduo.cz/vedte-tym-jako-kapitan-dopravniho-letadla

2. den

Část třetí – letíme, ale…:

 • řetězení chyb, zpomalte, když všechno zrychluje
 • krize na palubě, na hraně automatizace a kreativity
 • lidský faktor, proč s ním počítat
 • čtyři inspirace z leteckého provozu
 • otázky a odpovědi
 • závěrečný test

Část čtvrtá – dáme to?:

 • příprava a instruktáž letu na skupinovém simulátoru
 • instrukce co každý bude dělat a jak by se měl leader chovat
 • let a krizové situace na Boeing B737, nebo A320 Cabin Emergency Evacuation Trainer
 • vyvolání nouzové situace
 • požární a kouřový simulátor
 • evakuace letadla
 • 90 vteřin na opuštění letadla
 • hodnotící list: týmová spolupráce, leadership, prostorová orientace
 • dva hodnotitelé, kapitán + instruktor

Jednotlivé body obsahu kurzu jsou informativní a mohou se měnit v závislosti na potřebách účastníků. Kurz probíhá především formou diskuse s účastníky a je kladen důraz na praktické ukázky a cvičení.


Ceník:

Jednotlivec17 900 Kčvypsaný termín a místo, minimum 8 účastníků, maximum 15
Úhrada účastníkem3 222 Kčna základě standardní objednávky
 14 678 Kčje hrazeno z dotačního programu Národního plánu obnovy
realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí www.planobnovycr.cz

Ceny jsou konečné, bez DPH, společnost není plátce DPH. Účastník se může kurzu zúčastnit až po úhradě poplatku.

V ceně je základní občerstvení, káva, voda.